2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi informuję, iż w ramach „Zapewniania bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19, korzysta z grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2011 Granty.
Powered by Joomla 1.7 Templates