2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi informuję, iż w ramach „Zapewniania bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19, korzysta z grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 Serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych za otrzymane środki ochronne.

Serdeczne podziękowania dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej za otrzymane środki ochronne.

 

2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, informuję iż korzysta z grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2011 Aktualności.
Powered by Joomla 1.7 Templates