Kategoria: Uncategorised

Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę kobietom przewlekle somatycznie chorym. Dom posiada 100 miejsc. Zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,
w szczególności zapewnia:

 1. miejsce zamieszkania wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i meble, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 2. wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymanie posiłku dodatkowego
  oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 3. odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane
  w czystości i wymieniane w razie potrzeby,
 4. pielęgnację podopiecznych,
 5. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 6. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i utrzymaniu w czystości pomieszczeń mieszkalnych,
 7. organizację różnych form terapii zajęciowej dla poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców,
 8. udział w imprezach kulturalnych i sportowych,
 9. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 10. pomoc w załatwianiu spraw socjalnych,
 11. warunki do samorządności mieszkańców,
 12. możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  w depozycie Domu,
 13. możliwość kontaktu z psychologiem.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa:

 • indywidualna dla osób uzdolnionych plastycznie lub muzycznie;
 • grupowa w postaci muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, kinezyterapii oraz arteterapii.

Wykaz organizowanych imprez kulturalno-oświatowych:

 1. spotkania z przyjaciółmi 2.Domu Pomocy Społecznej,
 2. Jasełka i Dzień Babci – Przedszkole Miejskie nr 98,
 3. Dzień Babci – Szkoła Podstawowa nr 152,
 4. ostatki – zabawa taneczna,
 5. program wiosenny- Przedszkole Miejskie nr 98,
 6. Dzień Matki – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 7. program letni – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 8. program o Łodzi – Szkoła Podstawowa nr 152,
 9. spotkanie śpiewaczy – Zespół „Gospochy”,
 10. program o papieżu Janie Pawle II – Szkoła Podstawowa nr 26,
 11. program o papieżu Janie Pawle II – Publiczne Gimnazjum nr26,
 12. Dzień Seniora – Zespół „Gospochy”,
 13. program Świąteczny – Przedszkole Miejskie nr 98.

 

2011 O nas.
Powered by Joomla 1.7 Templates