Kategoria: Uncategorised

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przez 2 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Łodzi

 

Administratorem danych osobowych jest 2 Dom Pomocy Społecznej, 90-640 Łódź, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Paweł Szczepaniak mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator informuje, iż Dane osobowe Mieszkańców Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:

świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających, oraz w zakresie potrzeb bytowych

umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn.zm.)

- Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.));

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnej,

- firmy informatycznej,

- lekarza prowadzącego prywatną praktykę medyczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

Informujemy o prawie do:

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;

uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;

ewentualnym źródle pozyskania danych;

udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Informujemy, iż:

podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe.

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

2011 RODO - Obowiązek informacyjny.
Powered by Joomla 1.7 Templates