No i dzieje się realizacja wygranego Budżetu Obywatelskiego "MURAL DLA SENIOREK" sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu P041SP". WGaleriaykonawca firma "Art Open Studio - Grzegorz Ilski".

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przez 2 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Łodzi

 

Administratorem danych osobowych jest 2 Dom Pomocy Społecznej, 90-640 Łódź, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Paweł Szczepaniak mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator informuje, iż Dane osobowe Mieszkańców Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:

świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających, oraz w zakresie potrzeb bytowych

umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn.zm.)

- Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.));

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnej,

- firmy informatycznej,

- lekarza prowadzącego prywatną praktykę medyczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

Informujemy o prawie do:

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;

uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;

ewentualnym źródle pozyskania danych;

udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Informujemy, iż:

podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe.

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę kobietom przewlekle somatycznie chorym. Dom posiada 100 miejsc. Zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,
w szczególności zapewnia:

 1. miejsce zamieszkania wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i meble, pościel oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 2. wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymanie posiłku dodatkowego
  oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 3. odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane
  w czystości i wymieniane w razie potrzeby,
 4. pielęgnację podopiecznych,
 5. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 6. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i utrzymaniu w czystości pomieszczeń mieszkalnych,
 7. organizację różnych form terapii zajęciowej dla poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców,
 8. udział w imprezach kulturalnych i sportowych,
 9. możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 10. pomoc w załatwianiu spraw socjalnych,
 11. warunki do samorządności mieszkańców,
 12. możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  w depozycie Domu,
 13. możliwość kontaktu z psychologiem.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa:

 • indywidualna dla osób uzdolnionych plastycznie lub muzycznie;
 • grupowa w postaci muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, kinezyterapii oraz arteterapii.

Wykaz organizowanych imprez kulturalno-oświatowych:

 1. spotkania z przyjaciółmi 2.Domu Pomocy Społecznej,
 2. Jasełka i Dzień Babci – Przedszkole Miejskie nr 98,
 3. Dzień Babci – Szkoła Podstawowa nr 152,
 4. ostatki – zabawa taneczna,
 5. program wiosenny- Przedszkole Miejskie nr 98,
 6. Dzień Matki – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 7. program letni – Ośrodek Kultury „Karolew”,
 8. program o Łodzi – Szkoła Podstawowa nr 152,
 9. spotkanie śpiewaczy – Zespół „Gospochy”,
 10. program o papieżu Janie Pawle II – Szkoła Podstawowa nr 26,
 11. program o papieżu Janie Pawle II – Publiczne Gimnazjum nr26,
 12. Dzień Seniora – Zespół „Gospochy”,
 13. program Świąteczny – Przedszkole Miejskie nr 98.

 

Ostatki 2021

 

Więcej artykułów…

 1. Aktualności
 2. Strona główna
2011 Uncategorised.
Powered by Joomla 1.7 Templates